İTK’da edindiğimiz eğitim ve birikimle, İTK’lı olmanın değerini koruyarak aramızda işbirliği ve dayanışmayı arttırmak; İTK ailesine ve topluma katkı sağlamak.

Bu doğrultuda ;

> İTK’da yetişmiş bireyler arasında dayanışma sağlamak, katılımı arttırmak,

> İTK’dan aldığımız değerlerin sürdürülebilir olmasını sağlamak,

> Demokratik düşünce ve pozitif yaklaşım ile topluma ve başkalarının hayatına katkı sağlamak,

> Mezun, okul ve öğrenciler arasında köprü oluşturarak mesleki ve sosyal paylaşım ve fayda sağlamak,

> Hem mezunlara hem de öğrencilere maddi ve manevi destek vermek.